Transformació del conjunt de la muralla d'Empúries en pedrera. Observacions sobre els sistemes emprats en l'explotació del llenç meridional i assaig de cronologia, La