Crisi financera romana dels anys 216/215 a.c. i els seus efectes en els mecanismes d'aprovisionament dels exèrcits escipiònics a la Península Ibèrica durant la II Guerra Púnica , La