Escriptura a les terres de Girona per M. Josepa Arnall i Juan i Josep M. Pons Guri. Recensió, L'