Balanç de la repressió napoleònica sobre els eclesiàstics regulars de la ciutat de Girona