Manuscrits guixolencs de la biblioteca Tomàs de Lorenzana, Els