Drama litúrgic a Girona. Traducció d'Enric Prat, Estel Rodríguez i Sònia Rodríguez. Presentació i apèndix de Pep Vila, El