Les recerques de J. Balari i Jovany a l'arxiu de la cúria eclesiàstica de Girona