El Capítol de la Catedral de Girona i la Revolta Catalana (1640-1653)