Emplaçament de l'orde de dominics en l'ambient urbà baix medieval de Castelló d'Empúries. El primer convent