Un nou enfocament per a l'estudi de les inundacions històriques a la ciutat de Girona: l'enfocament contextual