Privilegis reials de construcció del règim municipal de la vila i vall d'Amer