Relacions i intercanvis artístics entre Girona i el Rosselló a la segona meitat del segle XV