Aspectes relatius a la construcció del claustre de la catedral de Girona