Intervencions arqueològiques en el solar de l'antic col.legi dels Maristes (Girona)