L'església de Santa Elena de Rodes. Recerca arqueològica i restauració arquitectònica