El retaule dels doctors de l'Església de la Seu de Girona. Estudi documental i estilístic