Un personatge clàsic al llarg del temps: Juli Cèsar