Didàctica de l'accentuació del llatí i la seva repercussió en la transcripció al català dels noms clàssics, La