Oda quid sacra dilui feriatus egi de Martí Ivarra: Tradició literària i pintura de costums, L'