Tradició dels tractats geogràfics humanístics a Catalunya, La