Isopet: simple tradició o relat de tradició clàssica?, L'