Una imatge de la memòria entre les Moralitates de Robert Holcot i el Dotzè de Francesc Eiximenis