Incidència ultrapirenaica en la producció del llibre gironí