Inventari dels béns mobles de l'abat de Sant Pere de Rodes de l'any 1633