Concepció de la Visita Pastoral del bisbe Andreu Bertran a la Diòcesi de Girona (1420-1423) en el context reformista de l'església occidental al segle XV, La