Col·lecció de documents del convent de Sant Francesc de Girona (1224-1399)