El districte de la Mitja Llegua entorn les muralles de la ciutat de Girona