La inquisició a la ciutat de Girona: La seva documentació a l'Arxiu Històric Provincial