Documents per l'art renaixentista català. La pintura a Girona durant el primer terç del segle XVI