Les restes òssies humanes de la Fàbrica Agustí (Banyoles, Girona)