Joaquim Riera i Bertran, un gironí de «La Renaixença»