L'adveniment de la dictadura de Primo de Rivera a Girona