Contribució a l'estudi de la Girona obrera (1841-1876)