Origen del nom de Calonge, la seva avaluació i l'escut de la vila, L'