«L'autonomista» davant la internacionalització de la guerra civil espanyola