Aspectes de la política fiscal de la Diputació del General al segle XV: La qüestió de la sal a l'Empordà durant la guerra civil