Testament de Pere Bernat de Salt (1118), prelat de Sant Martí Sacosta, El