Nomenament de metge del Bisbe i Capítol de Girona a favor de Ramon de Cornellà (1296)