Elements clássics en la iconografia del brodat de la Creació de la Catedral de Girona