Autenticitat del sermó d'Oliba de Vic sobre sant Narcís de Girona, L'