Masies de Calonge (contribució a l'estudi de la pagesia calongina),Les