Fargues, martinets i clavaó (contribució a la seva història)