Crònica [Annals de l'Institut d'Estudis Gironins, 1970, vol. 20]