Crónica [Annals de l'Institut d'Estudis Gironins, 1968, vol. 19]