Visualitzant Session 3: Design of teaching and computing tools per matèria "Estad%C3%ADstica matem%C3%A0tica -- Inform%C3%A0tica"