Crónica [Annals de l'Institut d'Estudis Gironins, 1964, vol. 17]