Crónica [Annals de l'Institut d'Estudis Gironins, 1963, vol. 16]