Visualitzant Session 1: Geometry and statistics in the simplex per data de publicació

Statistical modeling on coordinates

Obj. de conferència open access