Crónica [Annals de l'Institut d'Estudis Gironins, 1958, vol. 12]