Crónica [Annals de l'Institut d'Estudis Gironins, 1957, vol. 11]